Header

موزیک ویدئو جدید مازیار فلاحی به نام عشق تو صدام

131

جایگاه موسیقی متن در سینما مهم و تأثیر گذار است.حتی اولین فیلم های تاریخ سینما هم در زمانی که سینمای صامت رایج بود دارای موسیقی متن بودند.اینکه یک آهنگ ساز چقدر با فیلم همزاد پنداری کند و موسیقی برای آن بسازد که از نظر تماشاچی قابل قبول باشد میتواند تعیین کند که کار وی خوب بوده است یا بد.در واقع همیشه رسم بر این بوده است که موسیقی متن یک فیلم را با خود فیلم قیاس کنند،اما به عقیده من در مورد فیلم خاکستری این یک اشتباه است.چراکه ما با دو اثر که دارای سطوحی متفاوت هستند روبرو هستیم.یک طرف موسیقی فیلم که الحق و الانصاف حرف زیادی برای گفتن دارد و خود فیلم که نتوانسته از کلیشه ها دست بشوید و حرف هایش را نیمه تمام گذاشته است.پرهیز از استفاده از سازهای اضافی،نرفتن به سمت کلیشه های آهنگ سازی موسیقی متن که حتی امروزه در کارهای موسیقیدانی مانند هانس زیمر هم مشاهده میکنیم (هرچند که هنس زیمر یکی از جریان سازترین موسیقیدانان هالیوود میباشد .

جایگاه موسیقی متن در سینما مهم و تأثیر گذار است.حتی اولین فیلم های تاریخ سینما هم در زمانی که سینمای صامت رایج بود دارای موسیقی متن بودند.اینکه یک آهنگ ساز چقدر با فیلم همزاد پنداری کند و موسیقی برای آن بسازد که از نظر تماشاچی قابل قبول باشد میتواند تعیین کند که کار وی خوب بوده است یا بد.در واقع همیشه رسم بر این بوده است که موسیقی متن .

مطالب زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

0

پاسخی بگذارید

1